top of page

Gjestebrygge

Regler for bruk av gjestebrygge ved Stallvikbukta Båt og Sameie.

Generelle bestemmelser:

 • Alle som bruker gjestebrygga plikter å følge båtforeningens anvisninger. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.

 • Stallvikbukta Båt og Sameie et tinglyst sameie. Det skal være nattero fra kl. 23.00. Musikk fra båtene, uansett tid, skal ikke være så høy at det kan sjenere andre.

 • Båter fortøyd i gjestehavna skal være ”bebodd”. Ved behov for “parkeringsplass” kontakt båtforeningen for anvisning av egnet plass.

 

Betalingsbestemmelser:

 • Alle båter som ligger i gjestehavnen skal betale leie. Leie er kr: 100,- pr døgn.

 • Båtfører/eier er ansvarlig for at leie blir betalt såfremt noe annet er avtalt.

 • leien skal betales inn på konto: 4295 13 29937 eller på Vipps nr: 573712

 • Det praktiseres «først til mølla» prinsippet, men forhåndsreservasjoner kan gjøres via epost: info@stallvikbukta.no eller via vårt kontaktskjema.

 

Fortøyning:

 • Alle båteiere må selv sørge for at fortøyninger og fendring er tilpasset værforhold.

 • Stallvikbukta Båt og Sameie er ikke ansvarlig for skader som skyldes vind eller bølger.

 • Hærverk, tyveri og lignende forutsettes ivaretatt av båteier og hans forsikring.

 • Båteier må se til at strømkabler, tauverk og vannslanger ikke hindrer ferdsel på bryggene.

 

Avfall:

 • Det er satt ut containere for restavfall mellom naust på brygge.

 

Elektriske skjøteledninger:

 • Elektriske skjøteledninger skal være av en type som er tillatt brukt utendørs.

 • For båter som er tilkoplet strøm på sjøen, skal jordfeilbryter være installert i båten.

 •  

Bruk av strøm:

 • Bruk av strøm der det er tilgjengelig i gjestehavna er inkludert i havneavgiften.

 

Maks fart havn:

 • Bruk sunn fornuft. SAKTE FART !

 • Vis hensyn og unngå motorstøy og eksos.

 

Spesielle bestemmelser:

 • Havna er kameraovervåket.

 

Velkommen til oss.

 

 

Stallvika, Mai 2018

 

Stallvikbukta Båt og Sameie

bottom of page