Infotavle

Dugnader i 2022 har datoer 30.03.2022, 28.05.2022 og 04.06.2022.

Klokkeslett fra 1000-1400